«Έξυπνο, εξειδικευμένο περιβαλλοντικό παρατηρητήριο στη Μεσσηνία (ISEO)»

Το έργο στοχεύει να αναδείξει τις δυνατότητες που έχουν οι συγκεκριμένες εξειδικευμένες μεθοδολογίες για τη μελέτη του αέρα και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το έργο θα δημιουργήσει ένα περιβαλλοντικό παρατηρητήριο στην περιοχή της Μεσσηνίας, ικανό να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την ατμοσφαιρική και θαλάσσια ρύπανση.

Όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση, ο κύριος στόχος είναι η αξιολόγηση της έκθεσης ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, εστιάζοντας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των σπιτιών του, καθώς και στους τομείς δραστηριότητάς του.

Η Μεσσηνία επιλέχθηκε ως περιοχή εφαρμογής με βάση το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που αντιμετωπίζει λόγω του αριθμού και της ιδιαιτερότητας των βιομηχανιών που υπάρχουν στην περιοχή.