Slide 1

Το εργαστήριο

Το Airtech Lab ανήκει στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Σκοπός του εργαστηρίου είναι να αναπτύξει και να εφαρμόσει ολοκληρωμένες μεθόδους για την κατανόηση των ατμοσφαιρικών χημικών και φυσικών διεργασιών και την αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεών τους με την ανθρώπινη υγεία.

Ερευνητική ∆ραστηριότητα

Η ερευνητική δραστηριότητα είναι συνεργική καθώς συνδυάζει την εργαστηριακής κλίμακας μελέτη με τις υπολογιστικές προσομοιώσεις, ενώ ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες με την χρήση επανδρωμένων και μη αεροσκαφών (LMA, UAV), εφαρμογή δικτύου αισθητήρων με σύγχρονες τεχνολογίες Internet of Things (IoT), φωτοκαταλυτικές τεχνολογίες βελτίωσης ποιότητας ατμόσφαιρας καθώς και συνδυαστική εφαρμογή της Επιστήμης των Πολιτών.

Indoor Air Quality
and Health

Atmospheric Pollution and Climate Change

Improvement of
Air Quality

Enviromental Quality

Indoor Air Quality and Health

Αναλυτική μελέτη της ποιότητας του εσωτερικού αέρα των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των χημικών παραγόντων (σωματιδίων, οργανικών και ανόργανων ρύπων), καθώς και φυσικών παραμέτρων (π.χ. θερμοκρασία, ένταση φωτός, αερισμός) που καθορίζουν την άνεση των χρηστών μέσα σε αυτά.

 

Atmospheric Pollution
and Climate Change

Μάθε περισσότερα για το Εργαστήριο Βασικά αντικείμενα ενασχόλησης του AirTech Lab είναι η αστική ατμοσφαιρική ρύπανση, η χημική σύνθεση αερολυμάτων, οι τεχνολογίες αναλυτικών τεχνικών μέτρησης, η κλιματική αλλαγή και η ανθρώπινη υγεία.
Περισσότερα
· Μάζα και χημική σύνθεση σωματιδίων (PM) χρησιμοποιώντας προηγμένη εργαστηριακή ανάλυση, με έμφαση στα κύρια συστατικά του αερολύματος όπως οργανικά (πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες), ιόντα (χλώριο, θειικά, νιτρικά, φωσφορικά, αμμωνία) και οργανικός / στοιχειακός άνθρακας (OC / EC).

· Μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων (πτητικές οργανικές ενώσεις, ανόργανα, POP’s) σε αστικά και αγροτικά περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας εξοπλισμό εργαστηρίου αιχμής και δίκτυο αισθητήρων χαμηλού κόστους καθώς και υποδομές για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία.

· Διερεύνηση της επίδρασης της μετεωρολογίας στα επίπεδα ρύπανσης μιας ευρύτερης περιοχής και συνδυασμένη μελέτη με εφαρμογή μοντέλων αποδέκτη (κατανομή πηγής ρύπανσης). Εστίαση σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως περιοχές που γειτνιάζουν με βιομηχανικές περιοχές, περιοχές που χαρακτηρίζονται από συχνές μεταφορές σκόνης, υψηλή καύση βιομάζας, παράκτιες περιοχές κοντά σε μεγάλα λιμάνια κ.λπ.

· Διερεύνηση των επιπέδων των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και των πηγών εκπομπών τους ως σημαντικών ατμοσφαιρικών συστατικών με άμεσο αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή (ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος δειγματοληψίας – ανάλυση των αερίων του θερμοκηπίου).

Improvement of Air Quality

Εργαστηριακές και πραγματικής κλίμακας εφαρμογές καινοτόμων φωτοκαταλυτικών υλικών για τον έλεγχο της ικανότητάς τους να αποσυνθέτουν τους ατμοσφαιρικούς ρύπους σε αστικό και εσωτερικό περιβάλλον

Περισσότερα
Μέσα σε έναν ειδικά σχεδιασμένο αντιδραστήρα, η αξιολόγηση της φωτοκαταλυτικής απόδοσης των υλικών πραγματοποιείται μέσω του υπολογισμού ορισμένων παραμέτρων φωτοκαταλυτικής και χημικής κινητικής. Επιπλέον, διερευνώνται οι μηχανισμοί των χημικών αντιδράσεων μεταξύ νανοϋλικών και αέριων ρύπων και ο σχηματισμός υποπροϊόντων κατά τη διάρκεια των φωτοκαταλυτικών αντιδράσεων.

Enviromental quality

Contribute to the decision-making of policies and guidelines related to the resilience of the urban environment to air pollution as well as to the harmonization with European standards.

 
 

Αναλυτική μελέτη της ποιότητας του εσωτερικού αέρα των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των χημικών παραγόντων (σωματιδίων, οργανικών και ανόργανων ρύπων), καθώς και φυσικών παραμέτρων (π.χ. θερμοκρασία, ένταση φωτός, αερισμός) που καθορίζουν την άνεση των χρηστών μέσα σε αυτά.

Βασικά αντικείμενα ενασχόλησης του AirTech Lab είναι η αστική ατμοσφαιρική ρύπανση, η χημική σύνθεση αερολυμάτων, οι τεχνολογίες αναλυτικών τεχνικών μέτρησης, η κλιματική αλλαγή και η ανθρώπινη υγεία. Ειδικότερα:

· Μάζα και χημική σύνθεση σωματιδίων (PM) χρησιμοποιώντας προηγμένη εργαστηριακή ανάλυση, με έμφαση στα κύρια συστατικά του αερολύματος όπως οργανικά (πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες), ιόντα (χλώριο, θειικά, νιτρικά, φωσφορικά, αμμωνία) και οργανικός / στοιχειακός άνθρακας (OC / EC).

· Μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων (πτητικές οργανικές ενώσεις, ανόργανα, POP’s) σε αστικά και αγροτικά περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας εξοπλισμό εργαστηρίου αιχμής και δίκτυο αισθητήρων χαμηλού κόστους καθώς και υποδομές για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία.

· Διερεύνηση της επίδρασης της μετεωρολογίας στα επίπεδα ρύπανσης μιας ευρύτερης περιοχής και συνδυασμένη μελέτη με εφαρμογή μοντέλων αποδέκτη (κατανομή πηγής ρύπανσης). Εστίαση σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως περιοχές που γειτνιάζουν με βιομηχανικές περιοχές, περιοχές που χαρακτηρίζονται από συχνές μεταφορές σκόνης, υψηλή καύση βιομάζας, παράκτιες περιοχές κοντά σε μεγάλα λιμάνια κ.λπ.

· Διερεύνηση των επιπέδων των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και των πηγών εκπομπών τους ως σημαντικών ατμοσφαιρικών συστατικών με άμεσο αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή (ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος δειγματοληψίας – ανάλυση των αερίων του θερμοκηπίου).

· Εργαστηριακές και πραγματικής κλίμακας εφαρμογές καινοτόμων φωτοκαταλυτικών υλικών για τον έλεγχο της ικανότητάς τους να αποσυνθέτουν τους ατμοσφαιρικούς ρύπους σε αστικό και εσωτερικό περιβάλλον

Μέσα σε έναν ειδικά σχεδιασμένο αντιδραστήρα, η αξιολόγηση της φωτοκαταλυτικής απόδοσης των υλικών πραγματοποιείται μέσω του υπολογισμού ορισμένων παραμέτρων φωτοκαταλυτικής και χημικής κινητικής. Επιπλέον, διερευνώνται οι μηχανισμοί των χημικών αντιδράσεων μεταξύ νανοϋλικών και αέριων ρύπων και ο σχηματισμός υποπροϊόντων κατά τη διάρκεια των φωτοκαταλυτικών αντιδράσεων.

Συμβολή στην διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εφαρμογή πολιτικών και κατευθυντήριων οδηγιών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του αστικού περιβάλλοντος στην ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και στην εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Παροχή Εξειδικευμένων Ερευνητικών Υπηρεσιών

Παροχή Εξειδικευμένων Ερευνητικών Υπηρεσιών

Διαπιστεύσεις

Το AirTech Lab είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το EN ISO / IEC 17025: 2017 από το ΕΣΥΔ

Υπηρεσίες

Το πρότυπο εργασίας του εργαστηρίου θα βασιστεί σε εκτεταµένη συνεργασία µε διεθνή επιστηµονικά δίκτυα,
συµπεριλαµβανοµένων ευρωπαϊκών επιτροπών, πανεπιστηµίων, ερευνητικών κέντρων, ρυθµιστικών αρχών και της βιοµηχανίας.

Συμμετοχή στην εκδήλωση ενημέρωσης για το “Έξυπνο, Εξειδικευμένο Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο στη Μεσσηνία’’- Παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων από το AirTech Lab

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27/01/2023 στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας Εκδήλωση ενημέρωσης για το έργο Έξυπνο, Εξειδικευμένο Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο στη Μεσσηνία’’. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο

TREEADS- Νέο έργο για το Airtech Lab

TREEADS Horizon 2020 project (GA101036926) Το νέο έργο TREEADS ξεκινά την 1η Δεκεμβρίου 2021. Το έργο TREEADS θα υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση διαχείρισης δασικών πυρκαγιών

Ευρωπαϊκά & Εθνικά Προγράµµατα

Το AirTech Lab συμμετέχει σε σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών έργων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς (HORIZON 2020, LIFE, FP7 κ.λπ.) και εθνικούς πόρους(Περιφερειακά Επιχειρησιακά Πλαίσια κλπ.)

Indoor Air Quality and Health

Αναλυτική μελέτη της ποιότητας του εσωτερικού αέρα των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των χημικών παραγόντων (σωματιδίων, οργανικών και ανόργανων ρύπων), καθώς και φυσικών παραμέτρων (π.χ. θερμοκρασία, ένταση φωτός, αερισμός) που καθορίζουν την άνεση των χρηστών μέσα σε αυτά.

 

Atmospheric Pollution
and Climate Change

Μάθε περισσότερα για το Εργαστήριο
Βασικά αντικείμενα ενασχόλησης του AirTech Lab είναι η αστική ατμοσφαιρική ρύπανση, η χημική σύνθεση αερολυμάτων, οι τεχνολογίες αναλυτικών τεχνικών μέτρησης, η κλιματική αλλαγή και η ανθρώπινη υγεία. 

· Μάζα και χημική σύνθεση σωματιδίων (PM) χρησιμοποιώντας προηγμένη εργαστηριακή ανάλυση, με έμφαση στα κύρια συστατικά του αερολύματος όπως οργανικά (πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες), ιόντα (χλώριο, θειικά, νιτρικά, φωσφορικά, αμμωνία) και οργανικός / στοιχειακός άνθρακας (OC / EC).<br><br>

· Μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων (πτητικές οργανικές ενώσεις, ανόργανα, POP’s) σε αστικά και αγροτικά περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας εξοπλισμό εργαστηρίου αιχμής και δίκτυο αισθητήρων χαμηλού κόστους καθώς και υποδομές για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία.
<br><br>
· Διερεύνηση της επίδρασης της μετεωρολογίας στα επίπεδα ρύπανσης μιας ευρύτερης περιοχής και συνδυασμένη μελέτη με εφαρμογή μοντέλων αποδέκτη (κατανομή πηγής ρύπανσης). Εστίαση σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως περιοχές που γειτνιάζουν με βιομηχανικές περιοχές, περιοχές που χαρακτηρίζονται από συχνές μεταφορές σκόνης, υψηλή καύση βιομάζας, παράκτιες περιοχές κοντά σε μεγάλα λιμάνια κ.λπ.
· Διερεύνηση των επιπέδων των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και των πηγών εκπομπών τους ως σημαντικών ατμοσφαιρικών συστατικών με άμεσο αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή (ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος δειγματοληψίας – ανάλυση των αερίων του θερμοκηπίου).

Improvement of Air Quality

Εργαστηριακές και πραγματικής κλίμακας εφαρμογές καινοτόμων φωτοκαταλυτικών υλικών για τον έλεγχο της ικανότητάς τους να αποσυνθέτουν τους ατμοσφαιρικούς ρύπους σε αστικό και εσωτερικό περιβάλλον. Μέσα σε έναν ειδικά σχεδιασμένο αντιδραστήρα, η αξιολόγηση της φωτοκαταλυτικής απόδοσης των υλικών πραγματοποιείται μέσω του υπολογισμού ορισμένων παραμέτρων φωτοκαταλυτικής και χημικής κινητικής. Επιπλέον, διερευνώνται οι μηχανισμοί των χημικών αντιδράσεων μεταξύ νανοϋλικών και αέριων ρύπων και ο σχηματισμός υποπροϊόντων κατά τη διάρκεια των φωτοκαταλυτικών αντιδράσεων.

Enviromental quality

Συμβολή στην διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εφαρμογή πολιτικών και κατευθυντήριων οδηγιών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του αστικού περιβάλλοντος στην ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και στην εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.