Η Ομάδα

Γνωρίστε την ομάδα μας

Επικεφαλής του Airtech Lab

Θωμάς Μάγγος

M.Sc, PhD: Διευθυντής Ερευνών

Θωμάς Μάγγος, M.Sc, PhD: Διευθυντής Ερευνών. Επικεφαλής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Χημείας και Καινοτόμων Τεχνολογιών (AirTech-Lab) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Μετά τις βασικές του σπουδές στη Χημεία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Χημεία & Τεχνολογία Περιβάλλοντος. Έλαβε το διδακτορικό του στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το 1998 εντάχθηκε στο Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας-Ακτινοπροστασίας στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ενασχολούμενος με καινοτόμα τεχνολογικά συστήματα για την διεξαγωγή μετρήσεων ποιότητας αέρα σε αστικό, εσωτερικό και επαγγελματικό περιβάλλον και σε φωτοκαταλυτικές διαδικασίες και εφαρμογές με στόχο τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων. Είναι Συντονιστής του έργου “VISIONS” LIFE + 2019 και Κύριος Ερευνητής (PI) του έργου HORIZON 2020 με την ονομασία “ICARUS”. Επιπλέον, συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά έργα R&D (FP7, LIFE + & REGGPOT). Είναι μέλος των ομάδων εργασίας CEN/TC264/WG15 (PM10/PM2.5) & CEN/TC386/WG2 (Photocatalysis/ Air Purification). Είναι υπεύθυνος για τη διαπίστευση του Εργαστηρίου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με τους όρους του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2017 για συγκεκριμένες μετρήσεις αέριων ρύπων. Έχει επίσης συμμετάσχει ως εθνικός εμπειρογνώμονας στη συγγραφή γνωμοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με το COM (2012) 39 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι αναπληρωτής συντονιστής στην TG του ERNCIP ((European Reference Network for Critical Infrastructure Protection) από το 2016 και αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της δράσης COST17136 INDAIRPOLLNET. Έχει περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 120 σε διεθνή συνέδρια.

Χρήστος Βασιλάκος

Ph.D

Δικαία Σαραγά

MSc, PhD, συνεργαζόμενη ερευνήτρια

Δήμητρα Μπάλλα

M.Sc, PhD Cand

Παναγιώτης Παναγόπουλος

M.Sc

Μαρία Δασοπούλου

MSc

Δήμητρα Παρδάλη

M.Sc, PhD Cand

Σταματελοπούλου Ασημίνα

M.Sc, PhD

Βασίλης Γαλιφιανάκης

Project and Financial Manager

CV

Χρήστος Βασιλάκος, Ph.D

Είναι κάτοχος πτυχίου χημείας και διδακτορικού, έχοντας 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και πάνω από 13 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στην ΕΕ. ‘Εχει διατελέσει σε ποικίλες διευθυντικές, συμβουλευτικές, επιστημονικές και πολιτικές θέσεις σε ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα καθώς και κυβερνητικούς φορείς. Ξεκίνησε την καριέρα του ως Ερευνητής στο Χημικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών και από το 1995 ασχολήθηκε εννέα χρόνια με την έρευνα στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ως επικεφαλής της Ομάδας Ποιότητας του Αέρα. Το 2004, διορίστηκε Σύμβουλος Έρευνας, Τεχνολογίας και Διαστήματος στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, συμμετέχοντας στις Ομάδες Έρευνας και Διαστήματος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και σε ορισμένες Ευρωπαϊκές Επιτροπές. Το 2011, εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υπεύθυνος πολιτικής και έργου (αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας), εργαζόμενος στη μονάδα ερευνητικών υποδομών και συμμετείχε στην προετοιμασία του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Τον

Αύγουστο του 2013, διορίστηκε, από τον τότε Έλληνα πρωθυπουργό, ως Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, και ήταν υπεύθυνος για το σχεδιασμό, τη διαχείριση, τον συντονισμό, τη χρηματοδότηση και την επικοινωνία της Εθνικής Πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Διαστήματος. Το 1ο εξάμηνο του 2014 προήδρευσε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (τμήμα έρευνας και διαστήματος). Εκείνη την περίοδο επόπτευε και παρείχε βασικές ομιλίες σε πολλές ευρωπαϊκές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου. Το 2015 επέστρεψε στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», όπου στη συνέχεια προήχθη σε Διευθυντή Ερευνών, ηγώντας της ερευνητικής ομάδας για την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία. Από το 2016, εργάζεται ως υπεύθυνος στρατηγικής και πολιτικής (αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας) στη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα «Clean Sky 2 Joint Undertake», το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στην αεροναυτική έρευνα, ενώ διατηρεί τη θέση του στο Air Tec Lab, στο ΙΠΡΕΤΕΑ, στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Στο πλαίσιο του αξιώματος αυτού υποστηρίζει τη διαχείριση των συνεργιών και τις σχέσεις με τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, την ομάδα εκπροσώπων των κρατών, την προετοιμασία της αεροπορικής εταιρικής σχέσης στο Horizon Europe και άλλες δραστηριότητες στρατηγικού προγραμματισμού. Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 130 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και συνέδρια, με περισσότερες από 1000 παραπομπές από άλλους συγγραφείς και έχει δώσει πολλές ομιλίες και παρουσιάσεις σε ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά συνέδρια.

CV

Η Δρ Δικαία Σαραγά MSc, PhD, συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας και Καινοτόμων Τεχνολογιών (AirTec-Lab), είναι φυσικός (ΕΚΠΑ, 2004), με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΚΠΑ, 2006). Έλαβε το διδακτορικό της (Ανίχνευση πηγών αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα εσωτερικών χώρων) από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ). Έχει εργαστεί (2002-σήμερα) στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του ΠΔΜ (2007-2013) και τον τομέα Περιβάλλοντος, τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ (2005-2006). Έχει μακρόχρονη εμπειρία στην μέτρηση ατμοσφαιρικών ρύπων και μετεωρολογικών παραμέτρων; την μελέτη της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος κτιρίων (π.χ. χημικοί παράγοντες, αερισμός, άνεση ατόμων); εφαρμογή πρότυπων μεθόδων προσδιορισμού ΡΜ και VOC καθώς και αναλυτικών τεχνικών προσδιορισμού ιόντων και οργανικού/στοιχειακού άνθρακα. Επίσης, έχει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων αποδέκτη (PMF, CMB, FA), και στατιστικών δοκιμών (SPSS, R, MATLAB). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στη σχέση της ρύπανσης με την υγεία του πληθυσμού. Έχει πάρει μέρος σε περισσότερα από 25 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα στα πεδία της ποιότητας αέρα και της κλιματικής αλλαγής, όπως: ICARUS (Horizon 2020), VISIONS, AIRUSE (LIFE+), APICE, BUMA, SINPHONIE, OFFICAIR (FP7, FP6), CLIMPACT. Είναι Αναλύτρια στην διαπίστευση του Εργαστηρίου AirTechLab από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με τους όρους του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2017 για τη μέτρηση και ανάλυση συγκεκριμένων αέριων ρύπων. Είναι μέλος της ομάδας FAIRMODE και μέλος της διαχειριστικής επιτροπής της δράσης COST17136 INDAIRPOLLNET. Έχει 50 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 70 συμμετοχές σε πρακτικά ελληνικών/διεθνών συνεδρίων και είναι προσκεκλημένη εκδότρια σε 4 επιστημονικά ειδικά τεύχη.

CV

Η Μπάλλα Δήμητρα, είναι χημικός (ΑΠΘ, 2013), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας» (ΕΚΠΑ, 2016) και υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Χημείας του ΑΠΘ. Το αντικείμενο της διατριβής της αφορά στη «Μελέτη των Χλωριωμένων Αλκανίων στην Ατμόσφαιρα». Εργάζεται στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας και Καινοτόμων Τεχνολογιών (AirTec-Lab) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ως επιστημονικός συνεργάτης (Οκτ. 2018-σήμερα). Επίσης, έχει εργαστεί και στο Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του ΑΠΘ (2014-2018), στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στις μετρήσεις ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε αναλυτικές τεχνικές προσδιορισμού έμμονων και άλλων ρύπων, στον καλό χειρισμό αναλυτικών οργάνων GC-MS, GC-ECD, IC, MAE, TOC, φασματοφωτόμετρο UV-Vis, φθορισμόμετρο, καθώς και στη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Έχει πάρει μέρος στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα THALES. Έχει 4 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και 6 συμμετοχές σε πρακτικά ελληνικών/διεθνών συνεδρίων.

CV

Ο Παναγιώτης Παναγόπουλος M.Sc είναι Περιβαλλοντολόγος (2011, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή Πατρών), είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το τμήμα Χημείας με τίτλο : Χημείας, Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2017). Από το 2014, συνεργάζεται με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και έχει συμμετάσχει στα ακόλουθα ευρωπαϊκά και εθνικά έργα Ε & Α: : ICARUS ‘Integrated Climate forcing and Air Pollution Reduction in Urban Systems’ (Horizon 2016-2020). Δημιουργία καινοτόμου, διεπιστημονικού κόμβου ανάπτυξης επιχειρηματικότητας με εφαρμογή σε i. ανάλυση αερίων θερμοκηπίου και ii. φωτοκαταλυτικές τεχνικές για την αποικοδόμηση των αέριων ρύπων. Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στον ΟΕΔΑ (ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων) Δυτικής Αττικής και στην ευρύτερη περιοχή του. Η εμπειρία του καλύπτει πειραματική μελέτη εσωτερικής και εξωτερικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μετρήσεις ποιότητας αέρα, χημική ανάλυση, φωτοκαταλυτικές διεργασίες, αστικό και εσωτερικό περιβάλλον. Επιπλέον, έχει συμμετοχή σε περιβαλλοντικές υπηρεσίες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: Μετρήσεις ποιότητας αέρα στον αέρα του περιβάλλοντος και σε εσωτερικά μικροπεριβάλλοντα (π.χ. σχολεία, νοσοκομεία, κατοικίες, βιομηχανίες, μουσεία και αρχεία, δημόσια κτίρια, μέσα μεταφοράς).

CV

Η Μαρία Δασοπούλου Msc είναι Χημικός (ΕΚΠΑ 2015), με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Χημεία, Τεχνολογία και Διαχείριση περιβάλλοντος (ΕΚΠΑ 2018) με θέμα ερευνητικής εργασίας: <<Συγκριτική μελέτη χημικής σύστασης PM10 σε Πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος και υπολογισμός της συνεισφοράς των πηγών με χρήση μοντέλου αποδέκτη (PMF)>>.Από το 2016 έως σήμερα εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας και Καινοτόμων Τεχνολογιών (AirTec-Lab) του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε <<ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ>>. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις αναλύσεις αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης για τον προσδιορισμό οργανικών ρυπαντών με χρήση αναλυτικών τεχνικών (GC-MS, GC-FID, GC-PID, HPLC, OC/EC ) και στην εκτίμηση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα όπως: ICARUS (Horizon 2020), AIRUSE (LIFE+).Έχει άριστη γνώση Η/Υ και πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

CV

Η Δήμητρα Παρδάλη M.Sc, είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά τις βασικές της σπουδές στη Φυσική στο Τμήμα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση στον τομέα “Ηλεκτρονικής Φυσικής και Συστημάτων”, συνέχισε στην ίδια σχολή όπου έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα ειδίκευσης στην “Φυσική Περιβάλλοντος” το 2018 με θέμα διπλωματικής εργασίας που αφορούσε στην ποιότητα του αέρα. Στο πλαίσιο της διπλωματικής της εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας και Καινοτόμων Τεχνολογιών (AirTec-Lab) του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», συμμετείχε στο σχεδιασμό μιας πειραματικής μελέτης, πραγματοποίησε μετρήσεις σε χώρους εργασίας και εκπαιδεύτηκε στη δειγματοληψία και την ανάλυση των σωματιδίων, των πτητικών οργανικών ενώσεων και των οργανικών ρύπων για την εκτίμηση και αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα εσωτερικού χώρου και της επαγγελματικής έκθεσης. Το διάστημα αυτό συνεχίζει τη συνεργασία της με το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», όπου διεξάγει τη διδακτορική της διατριβή με θέμα την εκτίμηση της έκθεσης του αστικού πληθυσμού (ευπαθείς ομάδες) σε εσωτερικούς/εξωτερικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους και του ρίσκου κινδύνου πιθανών επιπτώσεων στην υγεία. Στα πλαίσια αυτού είχε συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό προγράμμα ICARUS (Horizon 2020), όπου συμμετείχε στην πραγματοποίηση των μετρήσεων για την πόλη της Αθήνας. Παράλληλα, συμμετέχει και σε άλλα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, ως μέλος του τμήματος R&D μιας Ιρλανδικής εταιρίας έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας, όπως: NAIADES (Horizon 2020), FACTLOG (Horizon 2020) και KYKLOS 4.0 (Horizon 2020).

CV

Σταματελοπούλου Ασημίνα, Μ.Sc, PhD: είναι Διδάκτορας του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας και Καινοτόμων Τεχνολογιών (AirTec-Lab) του ερευνητικού κέντρου ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Είναι κάτοχος πτυχίου φυσικής του πανεπιστημίου Αθηνών (2006-2010) και του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης «Φυσική περιβάλλοντος και μετεωρολογία» (2011-2013) του τμήματος φυσικής του ΕΚΠΑ. Το 2018 ολοκλήρωσε την διδακτορική της διατριβή (2014-2018), αντικείμενο της οποίας ήταν η «Εκτίμηση της έκθεσης ευπαθών ομάδων πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και πρόβλεψη πιθανών επιπτώσεων στην υγεία». Διαθέτει μεγάλη εμπειρία τόσο στη διενέργεια δειγματοληψιών μεγάλης κλίμακας, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών προσδιορισμού μικροσωματιδιακής ύλης και αέριων ρυπαντών φυσικής και ανθρωπογενούς προέλευσης. Επιπροσθέτως, έχει σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση και διεξαγωγή μελετών πεδίου μεγάλης κλίμακας με αντικείμενο τη μελέτη της ποιότητας του αέρα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, και τη συσχέτιση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν με τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού. Η προαναφερθείσα εμπειρία της αποκτήθηκε από τη συμμετοχή της σε μεγάλα Ευρωπαϊκά προγράμματα που συνδέουν τη συγκέντρωση ρύπων στο περιβάλλον με την ανθρώπινη υγεία (π.χ ICARUS – Integrated Climate forcing and Air pollution Reduction in Urban Systems, HEALS-Health and Environment wide Associations based on Large population Surveys). Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα έμπειρη στη ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για τη συσχέτιση της αέριας ρύπανσης με τις δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία (π.χ αναπνευστικά και καρδιαγγειακά προβλήματα), καθώς και στη δημιουργία ολοκληρωμένων βάσεων δεδομένων και στη διαχείριση και στατιστική επεξεργασία μεγάλων χρονοσειρών με περιβαλλοντικά δεδομένα. Η επιστημονική της εμπειρία και το έργο της συνοψίζονται σε 7 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, 1 εργασία σε επιστημονικό βιβλίο, 2 εργασίες που βρίσκεται υπό αξιολόγηση, 2 εργασίες που βρίσκονται σε διαδικασία υποβολής, καθώς και σε 22 ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

CV

Ο Βασίλης Γαλιφιανάκης συνεργάζεται ως Project and Financial Manager με το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας και Καινοτόμων Τεχνολογιών (AirTech-Lab) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”. Έχει μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα και κυρίως σε έργα LIFE ως Project / Financial Manager (ACEPT-AIR, AIRUSE, INDEXAIR, NANOEXPLORE, NANOMONITOR και VISIONS).

Eίναι Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2005) και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα με τίτλο «Αρχιτεκτονική – Χωρικός Σχεδιασμός» (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2008).

Επίσης, o Βασίλης έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων ως ερευνητικός συνεργάτης των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Πειραιά, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες και οργανισμούς στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.