Το πρώτο ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου DRYADS είναι τώρα διαθέσιμο!

Το πρώτο επίσημο φυλλάδιο του έργου DRYADS είναι τώρα διαθέσιμο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου https://dryads-project.eu/