Το πρώτο ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου TREEADS είναι τώρα διαθέσιμο!

Το πρώτο επίσημο φυλλάδιο του έργου TREEADS είναι τώρα διαθέσιμο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου https://treeads-project.eu/