Επιστημονική Ταυτότητα

Σκοπός του εργαστηρίου

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων μεθοδολογιών κατανόησης ατμοσφαιρικών χημικών και φυσικών διεργασιών και η εκτίμηση των αλληλεπιδράσεων τους με την ανθρώπινη υγεία. Οι στόχοι του εργαστηρίου επικεντρώνονται σε θέματα αιχμής του επιστημονικού ενδιαφέροντος στον τομέα των ατμοσφαιρικών χημικών διεργασιών αλλά και των κοινωνικών τους επιπτώσεων.

Η κύρια θεματική περιοχή του εργαστηρίου είναι το "Περιβάλλον και Υγεία"