Υποδομές

· Αέριος χρωματογράφος (GC) με φασματογράφο μάζας (MS) και ανιχνευτή ECD (AGILENT 5975 GC/MS-ECD) GAS CHROMATOGRAPHER PAH

· Αέριος χρωματογράφος τύπου (GC) με ανιχνευτή FID (AGILENT 1530N GC/FID) συνδυασμένο με σύστημα θερμικής εκρόφησης (TDS2 GERSTEL).

· Αέριος χρωματογράφος (GC) με ανιχνευτή FID (Hewlett-Packard Series 5900) συνδυασμένο με σύστημα θερμικής εκρόφησης (CHROMPACK).

· Αέριος χρωματογράφος (GC) με ανιχνευτή FPD (Varian Star 3400) συνδυασμένο με σύστημα θερμικής εκρόφησης (CDS 6000).

· Αέριος χρωματογράφος (GC) με ανιχνευτές FID, PID (THERMO) για ανίχνευση αερίων θερμοκηπίου.

· Φορητός αέριος χρωματογράφος PE PHOTOVAC με ανιχνευτή PID.

Φορητός δειγματολήπτης αέριων ρύπων (AQ EXPERT) πολλαπλών αισθητήρων (TVOC, CO2, CO, NOx,HCHO)

Αυτόματος δειγματολήπτης καταγραφής κατανομής συγκέντρωσης σωματιδίων (counts/volume ή mass/ volume ) σε 14 διαφορετικά κανάλια μεγέθους (GRIMM 1.108)

Μέσης ροής δειγματολήπτες για μέτρηση PM1.0, ΡΜ2.5 και ΡΜ10 (DERENDA (3), TECORA, LEICKEL)

Αυτόματοι αναλυτές για δειγματοληψία O3 (THERMO 49i), ΝOx. (Environment S.A), και SO2 (THERMO43i), CO (THERMO 46i), NH3 (Environment S.a)

Περιβαλλοντικός θάλαμος όγκου 0.30 m3

· Σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας (DIONEX1100).

· Σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας (DIONEX5000)

· Σύστημα μέτρησης οργανικού – στοιχειακού άνθρακα (OC/EC) Sunset Lab

· Σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) Waters, με ανιχνευτή UV και φθορισμού.

· Αναλυτικοί ζυγοί (2), με 4 και 6 δεκαδικά ψηφία (GIIBERTINI E425-B, METTLER TOLEDO MX-5).

· Χαμηλής ροής δειγματολήπτες VOCs (30-250 ml/min).

· Υψηλής ροής δειγματολήπτες (TSP-particle & gas phase)

· Αυτόματος δειγματολήπτης αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης (R&P TEOM 1400).

· Ειδικά κλιματιζόμενος χώρος με ελεγχόμενες συνθήκες (weighing room).